Bảng chuyển đổi thang điểm TOEIC, TOEFL và IELTS

Các bạn tham khảo bảng chuyển đổi điểm giữa các bài thi TOEIC, bài thi TOEFL và IELTS dưới đây nhé

Bang chuyen doi diem TOEIC TOEFL và IELTS