Trung tâm đào tạo tiếng anh IIG ở Hà Nội

Nguyễn Minh Quốc- Học bổng trường Lycoming

 hoc vien tieu bieu khoa writing

 

Nguyễn Minh Quốc- Học viên lớp Admissions Essay Writing đạt học bổng trường Lycoming. Với bài luận khá đặc biệt, về “Nunchucks” , Quốc đã giành được học bổng 20,000 USD vào trường Lycoming với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đi sâu vào nghiên cứu quản lý và tâm lý học.

Chia sẻ bài viết nàyChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻ