Tin tức sự kiện

 Sự tự tin không đi kèm với việc phải nói trôi chảy Nhiều người có thể nói tiếng Anh tự tin hơn bạn, nhưng không có nghĩa họ giỏi hơn. Nói tiếng Anh...

Kiểm tra xếp lớp

Kiểm tra xếp lớp

Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ được mời tham gia bài kiểm tra tiếng Anh nhằm đánh giá đúng trình độ ngoại ngữ hiện tại.