Tin tức sự kiện

Tại Việt Nam, TOEIC cũng được sử dụng rộng rãi làm tiêu chuẩn đầu ra của 127 trường đại học, cao đẳng, hệ thống trường nghề và là tiêu chuẩn tuyển...

Kiểm tra xếp lớp

Kiểm tra xếp lớp

Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ được mời tham gia bài kiểm tra tiếng Anh nhằm đánh giá đúng trình độ ngoại ngữ hiện tại.